Tổ chức tuyển dụng, training cho đội ngũ marketing, xây dựng kênh truyền thông, đào tạo đội ngũ sales admin.

Vietcomreal

Project Details
Name Vietcomreal Date 13/10/2016 Categories Dự án mới nhât (Home) Author 3T Group